Ông lớn Bất Động Sản mạnh tay huy động trái phiếu

Nửa đầu năm 2021, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là 208.900 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ 2020. Quán quân phát hành vẫn là các doanh nghiệp bất động sản với giá trị 92.300 tỷ đồng. Trong quý II/2021, lượng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành cao gấp 3,7 lần so với quý I/2021, thị trường tiếp tục sôi động song rủi ro cũng đang tăng cao.

Lượng phát hành tăng vọt

Theo thống kê của SSI Research, trong quý II/2021, các doanh nghiệp phát hành 164.000 tỷ đồng trái phiếu, gấp 3,66 lần lượng phát hành trong quý I/2021 và tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 89% là phát hành riêng lẻ trong nước. Có 2.000 tỷ đồng (chiếm 1,2% tổng lượng phát hành) phát hành ra công chúng của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và CTCP Glexhomes; có 700 triệu USD (tương đương 16.000 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng lượng phát hành) là trái phiếu quốc tế của CTCP Vingroup và CTCP bất động sản BIM.

Các ngân hàng thương mại là tổ chức phát hành nhiều nhất trong quý II/2021với tổng giá trị 67.000 tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ và chiếm 41% tổng lượng phát hành trong quý). Nếu loại trừ trái phiếu ngân hàng, tổng lượng TPDN phát hành quý II/2021 là 97.000 tỷ đồng, vẫn tăng 21% so với cùng kỳ.

Tính chung nửa đầu năm 2021, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành là 208.900 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Quán quân phát hành vẫn là các doanh nghiệp bất động sản (92.300 tỷ đồng – chiếm 44,2%); sau đó đến các ngân hàng (68.200 tỷ đồng – chiếm 32,7%); năng lượng và khoáng sản (14,8 nghìn tỷ đồng – chiếm 7,1%); định chế tài chính phi ngân hàng (11.200 tỷ đồng – chiếm 5,4%); phát triển hạ tầng (6.000 tỷ đồng – chiếm 2,9%); và các doanh nghiệp khác.

Ông lớn Bất Động Sản mạnh tay huy động trái phiếu

Chênh lệch lãi suất giữa TPDN và tiền gửi duy trì ở mức cao

SSI Research cho rằng chênh lệch giữa lãi suất phát hành TPDN và lãi suất tiền gửi giữ ở mức cao là nguyên nhân khiến thị trường TPDN tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2021.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, có 318 đợt phát hành trái phiếu của 169 doanh nghiệp. Tính bình quân, mỗi đợt phát hành có quy mô 657 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 207 tỷ đồng/đợt của năm 2020. Theo luật chứng khoán có hiệu lực từ 1/1/2021, các đợt phát hành riêng lẻ không bắt buộc phải chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể NĐT chứng khoán chuyên nghiệp) như trước đây. Bởi vậy, hiện tượng các tổ chức phát hành chia nhỏ thành 20-60 đợt phát hành với ngày phát hành, điều kiện điều khoản trái phiếu giống hệt nhau như năm 2020 đã không còn phổ biến trong nửa đầu 2021.

Có 55 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) phát hành 107 nghìn tỷ đồng – chiếm 51,2% tổng lượng phát hành nửa đầu 2021, cao hơn mức 40,5% tổng lượng phát hành năm 2020 của trái phiếu do các DNNY phát hành. Nếu loại trừ trái phiếu ngân hàng, tỷ trọng trái phiếu các DNNY trong tổng TPDN phát hành 6 tháng đầu năm 2021 là 46% trong khi chỉ là 21,5% trong năm 2020. Điều này đồng nghĩa với thông tin vể các tổ chức phát hành công khai, minh bạch hơn giai đoạn trước.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp vọt tăng trong quý II, rủi ro bắt đầu hiện hữu

Báo cáo thị trường trái phiếu của Công ty Chứng khoán SSI cho thấy, quý II/2021, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp lên tới 164.000 tỷ đồng, gấp 3,66 lần lượng phát hành trong quý I/2021, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, các ngân hàng thương mại dẫn đầu về lượng phát hành trong quý II/2021, tổng cộng 67.000 tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ và chiếm 41% tổng lượng phát hành trong quý). Nếu loại trừ trái phiếu ngân hàng, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành quý II/2021 là 97.000 tỷ đồng, vẫn tăng 21% so với cùng kỳ.

Tính chung nửa đầu năm 2021, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là 208.900 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ 2020. Dẫn đầu về lượng phát hành vẫn là các doanh nghiệp bất động sản (92.300 tỷ đồng, chiếm 44,2%); sau đó đến các ngân hàng (68.200 tỷ đồng, chiếm 32,7%…

Trong quý II/2021, lãi suất phát hành bình quân của các trái phiếu doanh nghiệp (loại trừ trái phiếu ngân hàng) là 9,95% – giảm 33 điểm phần trăm so với quý I/2021. Tuy nhiên, do lãi suất tiết kiệm thấp, lãi suất trái phiếu doanh nghiệp vẫn yếu tố kích thích thị trường này sôi động.

Biên hòa universe complex Hung Thinh Land

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao, nhưng tài sản đảm bảo hầu như không có

“Dù lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp nằm trong xu hướng giảm từ quý III/2020 đến nay nhưng rất nhỏ so với mức giảm sâu của lãi suất tiền gửi. Chênh lệch giữa lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp và lãi suất tiền gửi giữ ở mức cao khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2021”, SSI Reasearch nhận định.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp có xu hướng phát hành với lô bình quân lớn hơn, hiện tượng chia nhỏ lô phát hành khôn còn phổ biến. Tính bình quân mỗi đợt phát hành có quy mô 657 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 207 tỷ đồng năm 2020.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp nửa đầu năm nay cũng chứng kiến sự giảm mạnh của nhà đầu tư cá nhân. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2021, các nhà đầu tư cá nhân mua gần 11.000 tỷ đồng trên thị trường sơ cấp, tập trung vào trái phiếu bất động sản, ngân hàng và định chế tài chính phi ngân hàng. Lượng mua này chỉ bằng 47% lượng các nhà đầu tư cá nhân đã mua trong cùng kỳ 2020.

Ngân hàng và các công ty chứng khoán vẫn là những nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất (chiếm 55,6% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành). Tuy nhiên, các ngân hàng chủ yếu bán chéo trái phiếu cho nhau trong khi công ty chứng khoán nhiều khả năng chỉ đứng tên mua trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường sơ cấp để phân phối lại cho các nhà đầu tư khác.

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp khó giảm, rủi ro tăng cao

Theo chuyên gia phân tích SSI, quý II/2021, có hiện tượng nhà đầu tư giảm nắm giữ trái phiếu để chuyển sang đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán dự báo sẽ kém thuận lợi trong nửa cuối năm, vì vậy nhà đầu tư sẽ quay lại kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, nhu cầu đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ vẫn ở mức cao. Dù vậy, rủi ro với trái phiếu doanh nghiệp đang tăng lên, đặc biệt đối với trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và năng lượng.

Cụ thể, ngoại trừ các trái phiếu ngân hàng và định chế tài chính khác, còn lại hầu hết trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường không có tài sản đảm bảo. Trong số các trái phiếu còn lại được phát hành trong nửa đầu năm 2021 có 18,6% được bảo đảm bằng bất động sản; 11% được đảm bảo bằng tài sản; 33% được đảm bảo bằng một phần tài sản, bất động sản và một phần là cổ phiếu; 9,3% được đảm bảo hoàn toàn bằng cổ phiếu và 28% là không có tài sản đảm bảo.

Cụ thể, có 29.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản được đảm bảo hoàn toàn bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản đảm bảo. Nếu tính cả các trái phiếu bất động sản được đảm bảo một phần bằng cổ phiếu, con số này là gần 60.000 tỷ đồng, chiếm 64% tổng lượng trái phiếu bất động sản phát hành 6 tháng đầu năm 2021.

Trong khi đó, việc đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ gốc lãi trái phiếu bằng cổ phiếu không có nhiều ý nghĩa vì khi sự kiện vi phạm xảy ra, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì giá trị cổ phiếu dùng làm tài sản đảm bảo (thường là của tổ chức phát hành hoặc liên quan đến tổ chức phát hành) cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Báo cáo của SSI Reasearch nhấn mạnh, môi trường lãi suất thấp giúp dòng tiền đầu tư cũng tìm đến kênh bất động sản nhiều hơn và các doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh huy động vốn trái phiếu để triển khai các dự án, là nhóm phát hành nhiều nhất từ 2019 đến nay. Tuy nhiên, dịch bệnh dai dẳng đang khiến cho môi trường kinh doanh của nhóm này bớt thuận lợi.

Cụ thể, thanh khoản của thị trường bất động sản có xu hướng giảm cho thấy sức hấp thụ đang suy yếu dần; các hoạt động triển khai dự án, sự kiện mở bán bị gián đoạn do dịch bệnh; hoạt động đầu tư công các dự án cơ sở hạ tầng đang chậm hơn dự kiến. Các yếu tố này làm tăng chi phí vốn do ứ đọng, ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền trả nợ gốc lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

Các chuyên gia SSI Reasearch cũng lưu ý về những rủi ro lớn về chính sách đối với các trái phiếu năng lượng. Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công thương triển khai xây dựng từ 2019 với định hướng đẩy mạnh năng lượng tái tạo và thu hút đầu tư bằng giá điện. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến các trái phiếu tài trợ các dự án điện mặt trời, điện gió tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua.

Tổng số trái phiếu năng lượng phát hành từ 2019 đến 30/6/2021 là khoảng 65.000 tỷ đồng. Tuy vậy, cho đến nay dự thảo Quy hoạch điện VIII vẫn đang trong quá trình thẩm định và chưa rõ sẽ sửa đổi theo hướng nào. Các doanh nghiệp năng lượng đặc biệt là năng lượng mặt trời vẫn đang sản xuất cầm chừng vì sức cầu hạn chế và chờ đợi cơ chế giá mới.

7 tháng năm 2021 vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD 

7 tháng năm 2021 vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD 

Tính đến 20/7/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,7 tỷ USD, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Astral City Bình Dương

Astral City Bình Dương của chủ đầu tư Phát Đạt là tổ hợp dự án căn hộ chung cư kết hợp chuỗi tiện ích thương mại độc đáo tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang thu hút thị trường cuối năm. Dự án được xây dựng trên khu đất vàng rộng 3,73 ha bao gồm 8 block cao 40 tầng nổi và 3 tầng hầm. Chung cư Astral City Thuận An cung ứng ra thị trường khoảng 4966 căn hộ loại 1 – 2 – 3 PN, diện tích trung bình từ 45 – 90 m2.