Mời Thầu 4 Gói Thầu Xây Lắp Xây Dựng Hạ Tầng Khu Tái Định Cư Sân Bay Long Thành

Các gói thầu có tổng giá hơn 380 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Mời Thầu 4 Gói Thầu Xây Lắp Xây Dựng Hạ Tầng Khu Tái Định Cư Sân Bay Long Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (bên mời thầu) vừa phát hành hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của 4 gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, 4 gói thầu bao gồm: Gói thầu số 11 (xây dựng) Tuyến thoát nước từ trạm xử lý nước thải dọc theo lô cao su ra suối Ông Quế; Gói thầu số 13 (xây dựng) Hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi tuyến đường D1 gồm công trình đường giao thông, thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng – viễn thông; Gói thầu số 15 (xây dựng) Hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi tuyến đường D18 gồm công trình đường giao thông, thoát nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng – viễn thông; Gói thầu số 17 (xây dựng) Hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi tuyến đường N23 gồm công trình đường giao thông, thoát nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng – viễn thông.

Trong đó, thời gian phát hành E-HSMT Gói thầu số 11 từ ngày 6/3 – 26/3/2020; Gói thầu số 13, Gói thầu số 15 và Gói thầu số 17 từ ngày 7/3 – 27 và 28/3/2020. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 11 có giá gói thầu là 96,869 tỷ đồng; Gói thầu số 13 có giá gói thầu là 87,766 tỷ đồng; Gói thầu số 15 có giá gói thầu là 82,294 tỷ đồng; Gói thầu số 17 có giá gói thầu là 113,995 tỷ đồng.

Các gói thầu có tổng giá hơn 380 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạn.

Theo E-HSMT, Gói thầu số 11, nhà thầu phải đáp ứng tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm như: Có doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 145,304 tỷ đồng trong vòng 3 năm gần đây; đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho Gói thầu là 29,060 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, E-HSMT yêu cầu, nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu là 67,609 tỷ đồng; với số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn 1, trong đó có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 67,609 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng 67,609 tỷ đồng.