Hưng Thịnh Incons năm thứ 2 liên tiếp vào Top Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn trên thị trường chứng khoán

Ngày 16/6/2021, Hưng Thịnh Incons (HTN) đã được vinh danh “Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021” thuộc khuôn khổ chương trình bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2021 (IR Awards 2021). Kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán tháng 11/2018, mã HTN luôn được các nhà đầu tư, giới chuyên môn đánh giá cao về tính chủ động, minh bạch và trách nhiệm trong công bố thông tin.

IR Awards là chương trình bình chọn uy tín thường niên do Vietstock, Hiệp hội VAFE và tạp chí điện tử FILI đồng tổ chức. Đây là năm thứ 11 chương trình được thực hiện nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

HƯNG THỊNH INCONS (HTN) ĐƯỢC VINH DANH “DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2021

Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp với cổ đông nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nói chung. Là một trong những công ty xây dựng uy tín trên thị trường, HTN luôn chủ động, công khai, minh bạch trong các hoạt động công bố thông tin thông qua website chính thức của công ty, đồng thời chú trọng thực hiện hiệu quả công tác quan hệ nhà đầu tư, qua đó đóng góp chung vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hưng Thịnh Incons tiếp tục góp mặt trong danh sách “Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021

HTN tiếp tục góp mặt trong danh sách “Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021”
Trước bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm 2021, Hưng Thịnh Incons vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, liên tục hoàn thành và bàn giao nhiều dự án. Tại các công trình xây dựng, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ và chất lượng cam kết, đội ngũ CBNV, các nhà thầu, công nhân xây dựng… của Hưng Thịnh Incons luôn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

 “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021” được thực hiện đối với 724 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/5/2020. Các quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 155/2015/TT-BTC (ban hành ngày 06/10/2015) và Thông tư 96/2020/TT-BTC (ban hành ngày 16/11/2020) và các quy định, thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được áp dụng làm chuẩn mực chính cho Bộ tiêu chí khảo sát này.

Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021 là doanh nghiệp niêm yết đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với kỳ khảo sát từ 01/5/2020 đến 30/4/2021.

Dự án Lavita Charm do Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu xây dựng vừa được bàn giao cho khách hàng từ giữa tháng 4/2021

Dự án Lavita Charm do Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu xây dựng vừa được bàn giao cho khách hàng từ giữa tháng 4/2021