Dự án New Galaxy Nha Trang chuyển nhượng qua Tập Đoàn Hưng Thịnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Long Việt (Đà Nẵng) chuyển nhượng Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô HH-A, Khu đô thị biển An Viên cho Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, chủ đầu tư mới sẽ bắt tay vào xây dựng chung cư kết hợp thương mại dịch vụ New Galaxy Nha Trang cao 20 tầng.

Trong cuộc họp mới đây, ông Trần Hòa Nam – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả thẩm định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ căn hộ New Galaxy Nha Trang tại lô HH-A, Khu đô thị biển An Viên (phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường, TP. Nha Trang). Theo báo cáo, dự án do Công ty Cổ phần Long Việt làm chủ đầu tư, với diện tích 19.562m2, có tổng vốn khoảng 2.063 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 412 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Đến nay, Công ty Cổ phần Long Việt đã đầu tư hơn 21 tỷ đồng vào dự án, đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã được UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, mới đây, Công ty Cổ phần Long Việt đã đề nghị chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư cho Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land. Về vấn đề này, ngày 17-6, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương. Đánh giá năng lực tài chính của bên nhận chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land, Sở Tài chính nhận định, tổng mức vốn đầu tư dự án 2.063 tỷ đồng, vốn điều lệ đã đăng ký 9.379 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của công ty đáp ứng yêu cầu theo quy định của UBND tỉnh về việc thẩm định tài chính của nhà đầu tư (6.550/2.063 tỷ đồng). Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land cần phải có giải pháp tích cực để huy động vốn tiếp tục thực hiện dự án sau khi nhận chuyển nhượng.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các cơ quan và những nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với việc thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng toàn bộ Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô HH-A, Khu đô thị biển An Viên. Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land có trách nhiệm thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai phát sinh khi cơ quan nhà nước yêu cầu. Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục giao Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, xác định tiền chênh lệch sử dụng đất  của dự án để tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Dự án New Galaxy Nha Trang chuyển nhượng qua Tập Đoàn Hưng Thịnh
Khu đất triển khai Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Được biết, ngày 21-9, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giải quyết nội dung chuyển nhượng Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô HH-A từ Công ty Cổ phần Long Việt sang Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land. Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo, góp ý, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất với kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép chuyển nhượng dự án, thay đổi nhà đầu tư. Ông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quyết định, trong đó lưu ý phải làm rõ thêm những lần điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, số tầng, hệ số sử dụng đất). Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp cùng Cục Thuế tỉnh và Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án theo đúng quy định.

Ngày 25-9-2007, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Long Việt đối với lô HH-A với diện tích 19.562m2; mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị (xây dựng nhà chung cư); thời hạn sử dụng lâu dài. Ngày 10-5-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô HH-A. Theo quyết định này, tiến độ dự án như sau: Hoàn thành các thủ tục đầu tư để được cấp phép xây dựng vào quý IV/2021; khởi công xây dựng phần móng từ quý I/2022 đến quý I/2023; xây dựng phần thô từ quý II/2023 đến quý II/2025; xây dựng hoàn thiện vào quý IV/2025; hoàn thành dự án và đưa vào khai thác sử dụng vào quý I/2026.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Đại diện Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land cho biết, hiện nay, công ty đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực cũng như tài chính để sẵn sàng triển khai thi công Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô HH-A. Sau khi được UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận cho phép chuyển nhượng, công ty đẩy nhanh các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, khởi công dự án, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Nguồn : https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202109/cong-ty-co-phan-hung-thinh-land-se-thuc-hien-du-an-tai-lo-hh-a-o-khu-an-vien-8230086/