Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, vượt qua cả Hà Nội và TPHCM

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, trong đó tỉnh Bình Dương đã vượt qua 2 TP lớn là Hà Nội và TP. HCM để trở thành địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước.

Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019.

Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập đầu người 1 tháng chung cả nước tăng 8,1%.

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,3%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,6%.

Cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng. Ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm. Kết quả này phù hợp với chuyển dịch cơ cấu trong việc làm.

Năm 2020, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 7,019 triệu đồng/người/tháng.

TP HCM đứng thứ hai với 6,537 triệu đồng/người/tháng, Hà Nội ở vị trí thứ ba với 5,981 triệu đồng/người/ tháng. Theo sau là các tỉnh có thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng là Đồng Nai, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.

Bà Rịa – Vũng Tàu và Quảng Ninh đứng ở hai vị trí cuối cùng trong top 10, với thu nhập hơn 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ (6,023 triệu đồng/người/tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung du và Miền núi phía Bắc (2,745 triệu đồng/người/tháng).

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 được tiến hành theo Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Các thông tin được thu thập gồm: thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh, tham gia các chương trình trợ giúp của hộ dân cư và các thành viên trong hộ và một số đặc điểm của xã.

Thông tin thu thập được để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hoá giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều.

Cụ thể, các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng khoảng 3,8 triệu đồng trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng.

Vùng Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất cả nước khoảng 3,9 triệu đồng/người/tháng. Vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất (khoảng 2,1 triệu đồng/người/tháng).

Năm 2020 người dân chi tiêu cho đời sống bình quân là 2,7 triệu đồng/người/tháng, chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu hộ gia đình. Trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,69 triệu đồng và không phải ăn uống xấp xỉ 1,2 triệu đồng.

Về tiêu dùng lương thực, thực phẩm, qua số liệu cho thấy các hộ gia đình có xu hướng giảm dần việc tiêu thụ tinh bột. Lượng gạo tiêu thụ bình quân một người một tháng giảm dần qua các năm, từ 9,7 kg/người/tháng năm 2010 xuống còn 7,6 kg/người/tháng năm 2020.

Lượng tiêu thụ thịt các loại có xu hướng tăng nhẹ, từ 1,8 kg/người/tháng năm 2010 lên 2,3 kg/người/tháng năm 2020. Lượng tiêu thụ rượu bia cũng có dấu hiệu tăng nhẹ trong năm 2020, từ 0,9 lít/người/tháng năm 2018 lên 1,3 lít/người/tháng năm 2020. Lượng tiêu thụ mặt hàng này của nhóm hộ gia đình khá giả nhất cũng cao hơn so với nhóm hộ gia đình nghèo nhất (2,4 lít/người/tháng so với 1,3 lít/người/tháng).